Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія» (далі – Підприємство) здійснює фінансово-господарську діяльність відповідно до чинного законодавства у сфері теплопостачання, надання житлово-комунальних послуг, інших законодавчих та нормативно-правових актів Держави.        

         Частиною 6 статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII (далі Закон №2189) визначено:           

«індивідуальний споживач - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги;».  

      Відповідно до частини 2 статті 5 Закону №2189 до комунальних послуг належить послуга з постачання теплової енергії. Згідно з умовами статті 6 Закону №2189 виконавцем комунальної послуги з постачання теплової енергії є теплопостачальне підприємство (відповідно в м. Здолбунів - комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія» Здолбунівської міської ради).

           Плата за послугу з постачання теплової енергії визначена Правилами надання послуг з постачання теплової енергії, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830, зі змінами (далі – Правила).            

    Пунктом 31 Правил визначено:

«Вартістю послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а для багатоквартирних будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання, як сума тарифів на виробництво та постачання теплової енергії.»           

   Пунктом 32 Правил визначено:

«Плата за послугу розраховується виходячи з розміру встановленого тарифу та обсягу спожитої послуги, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства».                       

Також, абзацом 6 пункту 14 Правил визначено: 

«відокремлення (відключення) від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води не звільняє власників квартир та нежитлових приміщень від обов’язку відшкодування витрат за обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень та на функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі/будинку. Такий обсяг теплової енергії розраховується та розподіляється між всіма споживачами відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від  22 листопада 2018 р. № 315, зі змінами, (далі - Методика розподілу)».           

           Розділом ІІІ Методики розподілу визначено визначення та розподіл між споживачами обсягу спожитої у будівлі/будинку теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень.

«1. Загальний обсяг спожитої у будівлі/будинку теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень у розрахунковому періоді (Qопбуд) визначається так:

-     за показаннями вузла комерційного обліку теплової енергії (теплолічильника) за його наявності;

-     розрахунковим методом у разі тимчасового виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку відповідно до розділу XI цієї Методики;

-     розрахунковим методом у разі відсутності вузла комерційного обліку за нормою споживання теплової енергії у будівлі/будинку. Такий обсяг споживання теплової енергії у будівлі/будинку підлягає щомісячному коригуванню виконавцем за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря».

    Частиною 2 розділу І Методики розподілу визначено наступне:

допоміжні приміщення - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будівлі/будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

загальнобудинкові потреби - витрати на забезпечення спільних потреб будівлі/будинку комунальними послугами;

загальнобудинкові потреби на опалення - витрати на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі/будинку, без врахування обсягу теплової енергії, витраченої на функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання, та обсягу теплової енергії, який надходить від ділянок транзитних трубопроводів до приміщень з індивідуальним опаленням та/або окремих приміщень з транзитними мережами опалення;

місця загального користування (далі - МЗК) - загальнодоступні місця у будівлі/будинку (вестибюль, загальний коридор, сходова клітка, загальні кухні, спільні душові та санвузли, загальні пральні, передпокій квартири тощо), окрім допоміжних приміщень;

окремі приміщення з транзитними мережами опалення - окремі приміщення у будівлі/будинку, через які проходять ділянки транзитних трубопроводів опалення та відсутні опалювальні прилади відповідно до проекту будівлі/будинку, та які перебувають у власності або користуванні різних споживачів послуги з постачання теплової енергії;

опалюване приміщення - приміщення у будівлі/будинку, яке забезпечується тепловою енергією за допомогою внутрішньобудинкової системи теплопостачання, та у якому забезпечується нормативна температура повітря;приміщення з індивідуальним опаленням - приміщення, що забезпечується тепловою енергією від індивідуального джерела, встановленого у ньому, та що на законних підставах від’єднано від внутрішньобудинкової системи опалення, у якому забезпечується нормативна температура повітря;

приміщення з комбінованою системою опалення - опалюване приміщення, в якому забезпечення тепловою енергією здійснюється внутрішньобудинковою системою опалення для часткового обігрівання та періодично працюючою догріваючою системою, встановленою на законних підставах.  

          Розділом IV Методики розподілу визначено декілька способів визначення/розрахунку витрат теплової енергії на загальнобудинкові потреби (опалення місць загального користування та на функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі/будинку).          

    Підприємство для визначення обсягу теплової енергії витраченої на загальнобудинкові потреби застосовує результати проведеного енергетичного аудиту, в якому визначено витрати теплової енергії на загальнобудинкові потреби за кожним багатоквартирним будинком в м. Здолбунів.

     Слід зазначити, що визначений обсяг теплової енергії витраченої на загальнобудинкові потреби (опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, витрати на функціонування внутрішньобудинкової системи опалення будинку) це обсяг який виокремлюється із загального обсягу теплової енергії спожитої будинком, для подальшого розподілу цього обсягу на всіх, без виключення, власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

       Частиною 1 пункту 2 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено, що  Індивідуальний споживач зобов’язаний укласти  договір про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом.

     Відповідно до частини 5 статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 1 жовтня 2021 року на офіційному веб-сайті Підприємства опубліковано Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії, який відповідно до умов статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» є укладеним, оскільки протягом 30-ти днів з дня опублікування Підприємство не отримало від співвласників багатоквартирних будинків будь-якого рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з Підприємством.

       Статтею 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено:

«плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір) або за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем) (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії), що включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом, а також за виконання  інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та  поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води);».          Відповідно до умов пункту 30 Типового індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії:

«Споживач сплачує Виконавцю плату за послугу з постачання теплової енергії, визначену відповідно до Правил та Методики розподілу, що розраховується шляхом добутку обсягу споживання теплової енергії та тарифу встановленого виконавчим комітетом Здолбунівської міської ради та плати за абонентське обслуговування в розмірі визначеному наказом по підприємству, що не перевищує граничний розмір встановлений Кабінетом Міністрів України».

           Наказом по підприємству від 01.12.2022 № 104 встановлено плату за абонентське обслуговування в розмірі 14,89 грн/абонент в місяць протягом року (з ПДВ).

       Відповідно до вищезазначеного, Підприємством здійснюється розрахунок плати за послугу з постачання теплової енергії, в тому числі плати за теплову енергію витрачену на загальнобудинкові потреби будинку/будівлі та плати за абонентське обслуговування.

Адміністрація підприємства

I BUILT MY SITE FOR FREE USING